CARTE

/CARTE
CARTE2018-12-12T10:38:12+00:00

EDITURA DAN OLTEAN ART VĂ OFERĂ:

DAVELE DACILOR

Conceptul dava, deva, se găsește în absolut toate limbile indo-europene, având înțelesul de divin, luminos, ceresc. Dava este locul unde vine lumina divină pe pământ prin intermediul preoților. Dava este locul unde coboară cerul pe pământ. Dava este locul în care omul poate să atingă cerul. Dava este acea fâșie de pământ unde omul poate deveni divin, nemuritor. Așadar, dava este un spațiu sacru. Nu orice așezare, localitate ori sat este o dava, ci doar acelea care aveau sanctuare în care coborau zeii și în care se efectua justiția divină prin intermediul oamenilor. Dava este un centru religios, juridic și politic pentru o comunitate extinsă.

Lucrarea Davele Dacilor este dedicată epocii lui Zalmoxis (sec.7-5 î.e.n.), epocii lui Dromichaites (sec.4-3 î.e.n.) și epocii lui Burebista-Decebalus (sec.1 î.e.n.-sec.1 e.n.). În prima treime a lucrării este tratat contextul geopolitic pentru fiecare din cele trei epoci. Sunt descrise și analizate invazia persană din Geția zalmoxiană, cea macedoneană din regatul lui Dromichaites și amenințarea romană din epoca lui Burebista-Decebalus. Pentru fiecare epocă este reliefată structura socială, precum și credințele religioase. Sunt abordate de asemenea teme noi, niciodată atinse în istoriografie: prințul Marsagetes; cei trei Dromichaites; alianța lui Burebista cu Mithridates VI și Spartacus, ș.a. În a doua treime a lucrării sunt prezentate fișe individuale pentru cele 72 dave din epoca lui Zalmoxis, 66 dave din epoca lui Dromichaites și 175 dave din perioada Burebista-Decebalus (de pe teritoriul României de astăzi). Aceste fișe cuprind date despre poziția geografică a davei, suprafața ei, structura arhitectonică, starea de conservare și multe altele. În ultima parte a lucrării se află ilustrații color pentru fiecare davă în parte. Cele mai multe din aceste ilustrații sunt aerofotografii și reconstituiri 3D de înaltă rezoluție. Pentru reconstituiri au fost folosite aproape toate tehnicile existente actualmente în domeniul designului.

Lucrarea Davele Dacilor este o lucrare pluridisciplinară. Cuprinde abordări din domeniul geopoliticii, sociologiei, religiei, arhitecturii, astronomiei, matematicii, geometriei sacre, aerofotografiei, scanării 3D, fotogrametriei, designului, cartografiei digitale și altele.

Introducând coordonatele geografice ale davelor în aparatul GPS sau în smartphon (offline) puteți ajunge la monumentele antice pentru a le vizita !

Cuprins si index
NAVIGATIE GPS
 • Davele dacilor-Dan Oltean
 • Davele Dacilor coperti - Dan Oltean

Preţul cărţii este 150 Lei, plus taxele poştale/curier

Comanda se face TELEFONIC la numărul 0731.869.511

RELIGIA DACILOR

Religia dacilor, ediţia din 2014, are conţinut adăugit şi revizuit faţă de cea din anul 2002. Întregul conţinut al cărţii a fost îmbunătăţit şi actualizat, iar ilustraţia este nouă în totalitate. Cele 353 de pagini suplimentare sunt grupate în 2 capitole şi 39 subcapitole; în text sunt inserate 126 ilustraţii alb-negru, iar la finalul lucrării se găsesc 133 ilustraţii color, dintre care 74 sunt reconstituiri 3D de înaltă rezoluţie.

Lucrarea de faţă reprezintă o abordare pe cât posibil exhaustivă a religiei dacilor. Au fost cercetate pe rând, doctrina, riturile, sacrificiile, structura corpului preoţesc, reformele religioase, arhitectura sacră, asemănările dintre religia dacilor şi religiile popoarelor învecinate, transformările şi adaptările religioase după cucerirea romană, legăturile şi interferenţele religiei dacilor cu religia creştină, precum şi nenumăratele moşteniri de ordin spritual pe care românii le datorează dacilor. Faţă de tot ce s-a publicat în domeniu, lucrarea noastră are avantajul îmbrăţişării pluridisciplinare, ce conduce, evident, către înţelegerea mai profundă şi mai nuanţată a unui fenomen despre care au rămas puţine mărturii scrise.

Cuprins
Index
BIBLIOTECI

Preţul cărţii este 150 Lei, plus taxele poştale/curier

Comanda se face TELEFONIC la numărul 0731.869.511

REGII DACILOR SI RĂZBOAIELE CU ROMANII

În ediţia a doua au fost îmbunătăţite ilustraţiile alb-negru si color; de asemenea au fost detaliate şi explicate suplimentar mai multe aspecte legate de: campania militară de la Nicopolis ad Nestum; trecerea Dunării prin utilizarea insulelor de pe Clisura Dunării; moartea regelui erou Decebalus; subsidiile plătite de romani dacilor în perioada împăraţilor Vespasian-Traian şi multe altele.

Lucrarea întemeiată pe surse istorice clasice, dar şi apocrife, prezintă în mod exhaustiv domniile regilor daci: Burebista, Deceneus, Cotiso, Oroles, Dapyx, Zyraxes, Dicomes, Scorilo, Duras, Decebalus. Este, de asemenea, înfăţişat pentru fiecare domnie în parte contextul social, politic şi militar extern, precum şi raporturile cu lumea romană. Pe baza descoperirii, în munţii din jurul Sarmizegetusei Regia, a 13 castre romane şi a 16 fortificaţii dacice necunoscute până acum, autorul rescrie practic desfăşurarea războaielor dintre daci şi romani din anii 101-102 şi 105-106.

Cuprins si index
BIBLIOTECI

Preţul cărţii este 150 Lei, plus taxele poştale/curier

Comanda se face TELEFONIC la numărul 0731.869.511

DAN OLTEAN ART – ÎN STADIU DE EDITARE

MARELE PREOT DECENEUS

Din cuprins:

 • Viaţa marelui preot Deceneus
 • Colaborarea cu Marele Rege Burebista
 • Activitatea pe Muntele Sfânt Kogaionon
 • Şcoala de teologie şi filosofie întemeiată la Sarmizegetusa
 • Legăturile dintre şcoala lui Deceneus şi cea de la Alexandria (Egipt)
 • Reformele religioase şi morale
 • Perioada în care Deceneus a fost rege
 • Contribuţia lui Deceneus la fondarea regatului dacic
 • Marele preot „Ceneu” în cronica getă pe plăci de plumb
 • Influenţa lui Deceneus asupra intelectualilor medievali din Europa catolică
 • Influenţa lui Deceneus asupra reformelor protestante din Europa occidentală

DAN OLTEAN ART – ÎN STADIU DE REEDITARE

BUREBISTA ŞI SARMIZEGETUSA

EDIŢIA A II-A

Lucrarea constituie prima abordare exhaustivă şi neideologizată a operei şi personalităţii marelui rege al antichităţii. Prin intermediul metodelor interdisciplinare (utilizând psihologia, sociologia, etc) este analizată activitatea lui Burebista ca tânăr rege, apoi ca rege al tuturor dacilor. Graţie programelor de astronomie de ultimă generaţie a fost posibilă demonstarea faptului că sanctuarele Sarmizegetusei redau în plan orizontal imaginea cerului  (poziţia planetelor) de la solistiţiul de vară din anul 65 î.Ch. Imaginea de fondator al Sarmizegetusei pe care o are Burebista reiese şi din datele pe care ni le oferă numismatica ori arheologia. În perioada în care Burebista şi Deceneus guvernau împreună regatul dacilor, în capitala Sarmizegetusa exista o adevărată şcoală de filosofie. Regăsim în alcătuirea şi structura sanctuarelor etapele pe care trebuia să le parcurgă sufletul pentru a deveni nemuritor. În finalul cărţii, autorul analizează mentalitatea colectivă a dacilor pe care o compară cu cea a romanilor şi cu a descendenţilor lor românii.

Lucrarea Burebista şi Sarmizegetusa fost editată pentru prima oară în anul 2007, la editura Saeculum I.O., din Bucureşti.

Noua ediţie a lucrării Burebista şi Sarmizegetusa va apare în format B5, tipărită cu caractere 12, pentru a fi mai uşor de citit.

Vor fi îmbunătăţite din punctul de vedere al conţinutului toate capitolele şi subcapitolele. Numărul de ilustraţii va fi sporit, iar calitatea lor va fi mai ridicată în comparaţie cu ediţia din anul 2007. În ce priveşte activitatea militară a marelui rege Burebista va fi adăugat un nou subcapitol intitulat Campania din Tracia şi Macedonia. De asemenea, vom pune în evidenţă planul lui Caesar de cucerire a Daciei în subcapitolul Campania antidacică a lui Caesar. Complotul în urma căruia a fost ucis marele rege va fi redat în capitolul Sfârşitul lui Burebista. Un alt subcapitol nou este cel referitor la activitatea minerilor taurisci aduşi de marele rege în Munţii Apuseni pentru a expoata aurul dacic. Asemănările dintre sanctuarele de la Sarmizegetusa Regia care indică prin poziţia lor ca dată de întemeiere a capitalei, 21 iunie 65 î.Ch. şi ansamblul sacru de pe Muntele Nemrud, din Turcia, vor fi descrise în capitolul Horoscopul de pe Muntele Nemrud.

Cuprins
BIBLIOTECI

MUNŢII DACILOR

EDIŢIA A II-A

Acest ghid a fost conceput ca o invitaţie la călătorie. Faţă de tot ceea ce s-a scris până acum despre Munţii Dacilor, lucrarea de faţă are avantajul că nu arheologizează datele problemei şi nici nu cade în capcana unor inutile descrieri geografice. La începutul fiecărui capitol există o succintă expunere a unei teme dacice, urmează apoi descrieri de trasee, însoţite de hărţi detaliate şi de fotografii sugestive. Nimeni nu va înţelege sufletul dacilor dacă nu va efectua călătoriile pe plaiurile regeşti din jurul Sarmizegetusei. Veţi păşi pe urmele lui Deceneus, Burebista, Comosicus, Duras, Scorilo, Vezinas, Decebalus şi a zecilor de mii de daci care erau gata să se jertfească în orice moment pentru a-şi apăra valorile în care credeau.

Lucrarea Munţii Dacilor. Călătorii pe plaiurile regale ale Sarmizegetusei, a fost editată pentru prima dată în anul 2008, la ed. Dacica din Bucureşti.

Noua ediţie a cărţii va cuprinde, pe lângă traseele din apropierea Sarmizegetusei şi cele ceva mai îndepărtate ce uneau capitala Daciei cu cetăţile  de la Polovragi, Tilişca sau Piatra Craivii. Prin urmare, alături de traseele din Munţii Şureanu vor apărea şi străvechile drumuri de plai din Munţii Parâng, Cindrel şi Apuseni. Pentru pasionaţii de drumeţii menţionăm că traseul de plai dintre cetatea Polovragi şi Sarmizegetusa Regia poate fi străbătut de jos în patru zile, iar cel dintre cetatea Tilişca şi capitala Daciei în trei zile. Vor fi descrise, pe înţelesul tuturor, cetăţile de la Polovragi, Tilişca, Piatra Craivii şi Ardeu. Vom înfăţişa, de asemenea, viaţa comunităţilor dacice apărate de aceste burguri importante.

Noile hărţi ce ilustrează fiecare traseu vor fi tipărite în format A4 şi vor fi mult mai detaliate decât cele de la ediţia din anul 2008. Ilustraţia color a lucrării va fi şi ea mult îmbunătăţită.

Cuprins
BIBLIOTECI

DAN OLTEAN ART – ALTE LUCRĂRI (stocuri epuizate)

60 DE TRASEE ÎN MUNŢII DACILOR

Un produs unicat în România !!!

Pentru iubitorii de istorie, de natură şi de drumeţii în zona montană  oferim CD-ul: 60 de trasee în Munţii Dacilor ce cuprinde descrierea detaliată a tuturor obiectivelor dacice (cetăţi, aşezări, sanctuare, comunităţi monastice, baraje militare, ş.a.) din munţii învecinaţi Sarmizegetusei Regia (judeţele Hunedoara, Alba şi Sibiu), dar şi a obiectivelor naturale din zonă (peşteri, cascade, păduri virgine, abrupturi, vârfuri, ş.a.). Puteţi accede acum la aceste obiective cunoscute sau mai puţin cunoscute cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră, descărcând conţinuturile CD-ului în tabletele cu GPS, în telefoanele mobile de ultimă generaţie sau în GPS-uri. Pentru cei care nu pot călători le recomandăm să descarce conţinuturile CD-ului în PC-ul de acasă, conectat la Google Earth şi să efectueze turul virtual ale obiectivelor din munţi.

CD/ul cuprinde 862,1 Km de traseu în format GPX, pentru ghidaj şi orientare; 274 de fotografii în care sunt prezentate obiectivele istorice şi naturale; precum şi 74 pagini de text cu descrierea traseelor şi a punctelor de interes.

Cuprins

RELIGIA DACILOR

Ediţia întâi, apărută în anii 2002, 2007 şi 2008

Lucrarea reprezintă o abordare pe cât posibil exhaustivă a religiei dacilor. Au fost cercetate, rând pe rând, doctrina, riturile, sacrificiile, structura corpului preoţesc, reformele religioase, arhitectura sacră, asemănările dintre religia dacilor şi religiile popoarelor învecinate, reculul fenomenului religios dacic după cucerirea romană, legăturile şi interferenţele religiei dacilor cu religia creştină, precum şi nenumăratele moşteniri de ordin spiritual pe care românii le datorează dacilor. Până acum, religia dacilor a fost privită exclusiv din perspectivă arheologică şi a izvoarelor scrise de către arheologi şi istorici; dintr-o perspectivă strict doctrinară de către teologi şi din punctul de vedere al urmelor regăsibile în folclorul românesc, de către antropologi sau etnologi. Această deficienţă de metodă oferă o viziune mult fărâmiţată  a ansamblului. Faţă de tot ce s-a publicat anterior, lucrarea noastră are avantajul îmbrăţişării pluridisciplinare ce conduce, evident, către înţelegerea mai profundă şi mai nuanţată a unui fenomen despre care nu ne-au rămas prea multe mărturii scrise.

Cuprins
BIBLIOTECI

MISTICA METAFIZICĂ LA CIORAN

Lucrarea este una dintre primele care analizează mistica profundă a lui Cioran.

Dumnezeul lui Emil Cioran este Cel al filosofilor, care nu se lasă mutilat de dogmele religiei. Raţiunea Superioară, Marele Tot sau Marele Nimic i se destăinuie lui Cioran mai ales prin intemediul muzicii de orgă compusă de Bach……

Cuprins
BIBLIOTECI
COMANDA ACUM